calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENMillora continua, avaluació de la satisfacció i business agility, al Cibernarium (Barcelona Activa)

CAT

Quan apliquem agilitat sovint ens centrem en “agilitzar” les tasques operatives. Però qui es preocupa de la millora continua i de l’avaluació de la satisfacció?

Durant el 2020 i 2021 faig uns cursos d’agile i de Scrum a Cibernarium (Barcelona Activa). Aquí us proposo una de les presentacions que tinc la sort de fer, en la que tracto un tema que pot ser molt interessant per a qualsevol project manager que té la necessitat d’aplicar pràctiques àgils en la gestió dels seus projectes.

Quan apliquem agilitat sovint ens centrem en “agilitzar” les tasques operatives. Però qui es preocupa de la millora continua i de l’avaluació de la satisfacció? Aquí trobareu dues sessions on mostrem les bases sobre la Millora continua, PMOs i Avaluació de la satisfacció des de l’agilitat. En concret tractarem els tres temes següents, des d’una perspectiva àgil:

  • Millora continua i Gestió del Canvi
  • Establiment d’una gestió de programa
  • Avaluació constant de la satisfacció


Durant dues sessions trobareu desenvolupats aquests tres aspectes, amb els continguts sigüents: - Que és la millora contínua i la gestió del canvi - Com ens ajuda Agile a no traumatitzar-nos amb la millora continua i la gestió del canvi - Com ens ajuda Business Agility conèixer la nostra situació a l’empresa, i a fer propostes de canvi entenedores - El concepte de la PMO i com impacta en tota l’organització - Qui participa, i els beneficis que aporta una PMO - Com podem constituir una PMO a la nostra organització - Com ens ajuda en la gestió dels projectes i en l’assegurament de la qualitat - Habilitar canals de comunicació per avaluar la satisfacció - Objectivitat vs subjectivitat - Els riscos com a part intrínseca de l’avaluació de la satisfaccióDescarrega les presentacions

Sessió 1 Sessió 2
   També els podeu trobar a SlideShare: