calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENArticles (EN)

Articles sobre diversos temes d'enginyeria de programari, metodologies de gestió i agilitat

Filtre d'articles:

Filtre d'articles:

Quan apliquem agilitat sovint ens centrem en “agilitzar” les tasques operatives. Però qui es preocupa de la millora continua i de l’avaluació de la satisfacció?

CAT

Quatre sessions de Scrum descarregable

CAT

Dues sessions centrades en allò que és important tenir en compte quan volem promoure un canvi a la nostra organització amb l’objectiu de promoure pràctiques àgils en la gestió dels projectes

CAT, ESP

El planning poker és una de les millors eines per a fer estimació de l’esforc per a cada una de les funcionalitats descrites al Product Backlog

CAT

Aquí deixo dos documents. Una plantilla de User Story, i una plantilla de Planning Poker

CAT

En aquest article t’ensenyarem tot el que necessites saber per gestionar el teu web personal des dels serveis d’Amazon AWS.

CAT

La satisfacció és tan important com el procés mateix de creació que protagonitza qualsevol projecte. Cal establir canals de comunicació durant i després del projecte per avaluar la satisfacció

ES / CAT

Un cop totes les persones que hi intervenen en un projecte estan convenientment empoderades, coneixen les seves responsabilitats i compten amb el suport de l’organització adequat al seu nivell de responsabilitat, cal que treballin com un equip

ES / CAT

En el decurs d’un projecte complex, intervenen múltiples factors que poden afectar a la consecució dels objectius previstos i a la qualitat dels resultats. Davant un problema, sovint ens centrem en els aspectes tecnològics o carències tècniques; però el cert és que hi ha molt més ocult darrere. Si som capaços de veure més enllà, tindrem més consciència de la realitat del projecte i de les persones que hi treballen

CAT

Que significa empoderar Esta expresión debe entenderse, no desde una semántica de poder, sino de responsabilidad.

ES / CAT

La millora contínua no és una acció concreta que puguem trobar clarament aïllada en un flux de govern del projecte. És quelcom més difús. Pràcticament és una actitud. I per tant, apareix impregnada en molts moments del projecte.

ES / CAT

Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l’establiment de vies de comunicació eficients

CAT

El següent document pot utilitzar-se com a presentació dels principals conceptes de SCRUM

CAT / ES / EN

Quan es treballa en equip, i el projecte va creixent de mida i de complexitat, convé tenir una sèrie de nocions i de normes clares.

CAT

Recull d’enllaços i documents útils en la gestió de projectes

CAT

Aquí deixo un exemple de Product Backlog en Excel

CAT

Introducció a la gestió de projectes amb PRINCE2

CAT

PRINCE2 propossa una serie de processos, en els quals es genera un conjunt d’informació relacionada amb el projecte.

CAT

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management

CAT / ES

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte

CAT

Recull de bones pràctiques sobre disseny de programari amb UML

ES

Estem dissenyant una classe que necessita d’un servei, que ja hem implementat anteriorment i que volem reutilitzar. Però la signatura dels mètodes que volem reutilitzar no s’adapten exactament als requeriments de la nova classe.

CAT

Estem dissenyant una classe Subjecte en la que s’executen operacions

CAT