calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENGestió del canvi en projectes tecnològics. Sis claus per a empoderar l'organització

CAT

En el decurs d’un projecte complex, intervenen múltiples factors que poden afectar a la consecució dels objectius previstos i a la qualitat dels resultats. Davant un problema, sovint ens centrem en els aspectes tecnològics o carències tècniques; però el cert és que hi ha molt més ocult darrere. Si som capaços de veure més enllà, tindrem més consciència de la realitat del projecte i de les persones que hi treballen

Aquest llibre és una guia d’acció, amb les eines que et permetran reflexionar sobre la situació de l’equip i de l’organització en:

  • 1. Empoderament de les persones de l’equip
  • 2. Ús d’eines, mètodes i fluxos de govern
  • 3. Millora continua i gestió del canvi
  • 4. Ús de la informació com a eina en la gestió
  • 5. Visió del projecte com una part integral d’un pla organitzacional
  • 6. La satisfacció com a eina d’empoderament i motivacióOn aconseguir el llibre

Edició en català Edición en castellano
ISBM: 9798710220283 ISBN: 9798710997949
Amazon: [llibre imprés] [kindle] Amazon: [llibre imprés] [kindle]Més informació

Llegeix els articles sobre Gestió del Canvi publicats en aquest web: