calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENReflexions sobre la instauració i gestió d'una PMO

CAT / ES

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management

Reflexions sobre la instauració i gestió d’una PMO

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management. Deixo ara unes cuantes reflexions amb el compromís futur d’evolucionar aquest tema i perfeccionar les meves reflexions.

Quan hom es troba dins d’una organització gestionada a través d’una PMO espera trobar:

  • Una definició de rols i responsabilitats clara
  • Un flux de treball definit, documentat, accessible i visible de forma senzilla i comprensible
  • Una integració documentada i de “obligat” acompliment amb el paradigma de desenvolupament concret i amb la política de QA establerta, tant des de la perspectiva tecnològica i de infraestructura, com des de la perspectiva de la gestió i el reporting
  • Un referent per la resolució de dubtes i conflictes, tant en el curs del projecte en qüestió, com per al propi flux de la PMO
  • Un sistema d’informació constant sobre la situació del projecte des del punt de vista de la PMO, públic i compartit tant per al PM, el seu equip, la PMO i EL DESTINATARI del projecte
  • Una integració realista amb les metodologies de treball i informació de l’equip. La PMO ha de ser garant d’aquesta metodologia, i ser el nexe d’unió entre el treball i el reporting a diversos nivells

Descarrega un interessant article de Oracle: “Kit básico para crear una oficina de administración de proyectos”

descarrega