calaix[À]gil

www.calaixagil.com

CAT | ESP | ENImplantar SCRUM con éxito

ESP

Scrum persigue no sólo obtener resultados, sinó obtenerlos de manera que todo el mundo que participa en el proceso se sienta satisfecho. Para conseguir este objetivo principal, Scrum propone una serie de premisas que son generales para el proyecto y para la gente que está implicada, i que hace especial émfasis en el establecimiento de vias de comunicació eficientes

Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l’establiment de vies de comunicació eficients

SCRUM no dona una definició oficial de Projecte. Perquè per SCRUM, per sobre “del pla” està el producte, i el fet de proporcionar valor, (encara que sigui poc), cada poc temps.

Scrum.org defineix la teoria de Scrum com “Scrum es basa en la teoria del control empíric de processos o empirisme. L’empirisme afirma que el coneixement ve de l’experiència i de la presa de decisions basades en el que es coneix. Scrum utilitza un enfocament iteratiu e incremental per a poder optimitzar la predictibilitat i el control de risc. Fonamentalment, hi ha tres pilars que suporten tota implementació del control de processos empíric: la transparència, la inspecció i l’adaptació.”

Edició en català Edición en castellano

On comprar el llibre?

A la botiga: [català] [castellà] ISBN: 978-84-9064-712-7 Per correu electrònic: Escriu a moga@moga.cat, indicant nom i adreça, i t’enviaré instruccions per a que el rebis a casa

Preu: 18€

descarrega versió free del llibre